Jun 19, 2024 Last Updated 8:48 PM, Apr 29, 2024
Српски  Magyar 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Данијела Вујачић – дипломирани прaвник

  • СРБОБРАН, Трг слободе 2
  • телефон: 021/731-773
  • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине: непосредно спроводи прописе општине као и одредбе републичких закона и других прописа чије је извршење поверено општини у областима: урбанистичког планирања и уређења простора и насеља, врши послове грађевинске инспекције, врши послове који се односе на уређење развој и обављање комуналних делатности, врши инспекцијски надзор обављања комуналних делатности, контролу радног времена угоститељских објеката, контролу обезбеђења услова за држање домаћих животиња, одржавање зелених површина, контролу постављања и уклањања привремених објеката на јавним површинама и на неизграђеном  грађевинском земљишту као и спровођења мера у циљу поштовања одредаба о комуналном реду, обавља послове везане за очување и заштиту животне средине, као и послове везане за заштиту земљишта и утврђивање уређења ерозивних подручја, послове заштите у случају елементарних непогода, заштиту пољопривредног земљишта, усева, засада и атарских путева, имовинско правне послове који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности општине, управљање, коришћење и располагање непокретностима општине, промет земљишта и зграда, доделе грађевинског земљишта, управљање, уређивање и коришћење грађевинског земљишта као и друге послове везане  за грађевинско земљиште, послове везане за стамбену изградњу и односима са скупштинама станара, одржавање стамбених зграда, исељење бесправно усељених лица, издавање у закуп станова којим располаже општина, контролу одржавања и коришћења локалних и некатегорисаних путева, превоз путника у линијском саобраћају и ван линијски превоз (такси превоз) организацију саобраћаја, надзор над радом предузећа за превоз путника приградског саобраћаја.

У оквиру Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине организована је  Служба заштите и надзора.

 

Ново

Грешка: Нема чланака за приказ

KLER Srbobran
RRA Bačka - Srbobran