Apr 23, 2024 Last Updated 4:03 PM, Apr 5, 2024
Српски  Magyar 

 

Csütörtükün tartják a Községi Képviselő-testület XXV ülését

Szenttamás község Képviselő-testületének elnöke Milena Alargić csütörtökre, 2022.11.10-re tűzte ki a helyi parlament XXV ülését Szenttamás község Statútumának (Szenttamás község Hivatalos lapja 2019/4, 2019/20 és 2022/6 sz.) 42. szakasz 3. bekezdés és Szenttamás község Képviselő-testület Ügyrendjének  102. szakasza alapján.

A Képviselő-testület ülését a községháza nagytermében tartják 9 órai kezdettel.

A napirendi pontok a következők:

  1. Jegyzőkönyv a Községi Képviselő-testület 24. üléséről
  2. Határozat Szenttamás község településendezési tervének bővítéséről és módosításáról
  3. Határozat Szenttamás község területére vonatkozó ingatlanadó elemeiről szóló határozat módosításáról
  4. Határozat a szenttamási Helyi Közösségi Tanács ingatlanhasználati hozzájárulás megszerzésére irányuló kezdeményezésének elfogadásáról
  5. Végzés a szenttamási Graditelj Közvállalat igazgatójának kinevezéséről
  6. Végzés a Helyi közösség tanácstagjai megválasztását lebonyolító bizottság kijelöléséről
  7. Beszámoló Szenttamás község közlekedésbiztonságának alapvető mutatóiról 2021-re a 2016-2020 közötti időszakhoz viszonyítva
  8. Beszámoló a közlekedésbiztonság alapvető mutatóiról Szenttamás községben január 1. és 2022. június 30. közötti időszakban
  9. Képviselői kérdések

Најчитаније

Грешка: Нема чланака за приказ

KLER Srbobran
RRA Bačka - Srbobran