Jun 19, 2024 Last Updated 8:48 PM, Apr 29, 2024
Српски  Magyar 

 

Пољопривреда општине Србобран

На подручју општине има 9 регистрованих задружних организација које активно функционишу, и то:

1. Општа земљорадничка задруга “Србобран” Србобран
2. Општа земљорадничка задруга “Златно зрно” Србобран
3. Општа земљорадничка задруга “ЧАБА И ИШТВАН” Србобран
4. Општа земљорадничка задруга “ДУКАТАР” Србобран
5. Општа земљорадничка задруга “Надаљ”, Надаљ
6. Земљорадничка задруга “Дебељачки” Надаљ
7. Општа земљорадничка задруга “Турија”, Турија
8. Општа земљорадничка задруга “Тренд” Турија
9. Општа земљорадничка задруга “Тера Нова” Турија

Задатак ангажовања задруга је унапређење пољопривредне производње.

Такође је регистровано и седам привредних друштава са 0111 шифром делатности:

1. Доо “Агро Јоца” Надаљ
2. “Агромаус” доо Надаљ
3. “Туринка” доо за пољопривреду трговину и услуге Турија
4. “Туринка Млака” доо за пољопривреду, трговину и услуге Турија
5. “Агросимса” ДОО за производњу промет и услуге у пољопривреди Србобран
6. “Пионир” ад Србобран
7. “DEMAX” за производњу, пружање услуга и промет роба, експорт импорт доо

На подручју општине такође постоје и удружења пољопривредника, а то су:

  • Удружење пчелара "Сунцокрет"
  • Удружење "Бачки воћари и виноградари"
  • "Удружење пољопривредника Србобран-Сентомаш"
  • ”Србобранска Тракторијада”
  • Општинско удружење сточара "Србобран"

Удружења такође доприносе бољој организованости пољопривредне производње у сектору пољопривреде.

Ново

Грешка: Нема чланака за приказ

KLER Srbobran
RRA Bačka - Srbobran