Jun 19, 2024 Last Updated 8:48 PM, Apr 29, 2024
Српски  Magyar 

 

Индустријска зона у Србобрану

ПОЛОЖАЈ

Општина Србобран се налази у централном делу Војводине на 33 км од Новог Сада, око 100 км од Београда. Кроз територију наше општине пролази ауто пут Е-75, магистрални путеви М3 и М22, као и регионални путеви Р129 и Р120. Кроз територију општине пролази и Канал ДТД., кроз који до луке Бездан могу пролазити Барже носивости 1000 тона, газа 2,2 м.

На територији општине заступљена је пољопривреда,  производња намештаја, производња изолационог материјала и прехрамбена индустрија...
Географски положај Општине, сировинска основа за прехрамбену индустрију, путна мрежа и близина града представља предуслов за изградњу индустријских објеката на територији општине.

Општина Србобран има две индустријске зоне:

1.  ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА У ЈУЖНОМ ДЕЛУ која је у рубном подручју грађевинске зоне Србобрана и налази се крај магистралног пута М22 и регионалног пута Р129, заузима простор од око 90 ха од којих је око 30 ха у државној својини на којима Општина има право коришћења.
Ова зона је комунално опремљена, а планира се проширење путне мреже, изградња хидрантске мреже и нових трафостаница.

Саобраћајним решењем обезбеђује се одговарајући приступ свакој парцели, као и могућност изградње индустријских колосека и развоја неопходних пристанишних садржаја.
Решења осталих инфраструктурних система (вода, електроенергетска и ТТ мрежа, гас) постављена су тако да побољшавају услове рада постојећих капацитета и пружају све неопходне услове за рад нових капацитета.
Планом озелењавања обезбеђују се одговарајуће заштите зелене површине, као и површине намењене побољшању естетских карактеристика простора


2.  ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА У ЗАПАДНОМ ДЕЛУ општине у ванграђевинском подручју која се простире непосредно уз ауто пут и магистрални пут М3. За део овог простора, површине 60 ха је израђен План детаљне регулације. У поступку је изградња комуналне инфраструктуре, односно опремања зоне.
 

ПОГОДНОСТИ

Потенцијалним инвеститорима општина Србобран у овом моменту може да понуди парцеле у индустријској зони у јужном делу и то парцеле које су у државној својини у ЗАКУП НА 80 ГОДИНА, БЕЗ НАКНАДЕ, уз обавезу запошљавања најмање 17 лица која имају пребивалиште на територији општине Србобран, по 1 ха

ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛА

Све потребне дозволе се издају у законском року на основу достављене прописане документације, акт о урбанистичким условима или извод из плана у року од 30 дана, одобрење за градњу у року од 15. дана


ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА РАДНЕ СНАГЕ

Образовна структура радне снаге је следећа: 30,8% је са основном школом, 36,7% има средње образовање, 2,6% више и 2,2% високо образовање

КОНТАКТ

За контакт са инвеститорима је задужен начелник Општинске управе Србобран, Драган Шарчев, на телефон 021/730-080; факс: 021/731-079, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ИНВЕСТИТОРИ У ОПШТИНИ
У нашу општину је инвестирао „Аустротхерм“доо Србобран, “Phiwa” Суботица и «Маркатор»


Industrijska zona Srbobran

Ново

Грешка: Нема чланака за приказ

KLER Srbobran
RRA Bačka - Srbobran